Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Zaalhuren.net.

1 - Het aanbieden van en het plaatsen van beeldmateriaal / foto's waarvan het auteursrecht of portrechtrecht in handen is van iemand anders, is niet toegestaan.

2 - Content, tekst, beeldmateriaal en foto's van derden mogen niet aangeboden, gebruikt of gepresenteerd worden zonder toestemming van de rechthebbende.

3 - Beschermde namen en/of logo's van bedrijven en instanties waarvan u niet de rechtmatige eigenaar bent, mogen niet worden gebruikt in uw vermelding op Zaalhuren.net.

4 - Uw vermelding op Zaalhuren.net dient uitsluitend informatie te bevatten die geen onwaarheden bevat.  

5 - Zaalhuren.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van vermeldingen die worden gepubliceerd door adverteerders. Adverteerder/publiceerder vrijwaart Zaalhuren.net tegen iedere aanspraak van derden inzake de door adverteerder/publiceerder opgegeven content/inhoud. 

In ons privacy beleid staat aangegeven wat er wel en niet met uw gegevens wordt gedaan.